Zásady ochrany osobných údajov

1 Kto sme

1.1 Sme AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

1.2 Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, keď navštívite stránku aeno.com (vrátane našich aplikácií pre iPhone, Android) (ďalej len "stránka"), a možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s naším používaním vašich osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov").
Tieto Zásady ochrany osobných údajov by ste si mali prečítať spolu s podmienkami používania našej lokality (prístupné online na adrese Podmienky používania (ďalej len Podmienky)) a našimi Zásadami používania súborov cookie (prístupné online na adrese Zásady používania súborov cookie) a ako ich doplnok. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami majú prednosť tieto Zásady ochrany osobných údajov.

2 Zásady ochrany osobných údajov

2.1 Poskytnutím prístupu na Webovú lokalitu a do Aplikácie (ďalej len "Webová lokalita a Aplikácie") sme, konajúc primerane a v dobrej viere, presvedčení, že

 • máte všetky potrebné práva na registráciu a používanie tejto Webovej lokality a Aplikácií;
 • poskytujete o sebe pravdivé informácie v rozsahu potrebnom na používanie Služieb lokality a Aplikácií;
 • chápete, že zverejnením svojich osobných údajov ste tieto informácie zjavne zverejnili a tieto informácie sa môžu stať dostupnými pre Správu;
 • chápať, že niektoré typy informácií, ktoré ste odovzdali iným používateľom stránok, nemôžete vy ani my vymazať;
 • ste oboznámení s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi.

2.2 Informácie o používateľoch, ktoré sme od vás dostali, neoverujeme, s výnimkou prípadov, keď je takéto overenie nevyhnutné na splnenie našich záväzkov voči vám.

2.3 Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na občanov EÚ. Ak nie ste občanom EÚ, pozrite si prosím Zásady ochrany osobných údajov platné vo vašej jurisdikcii.

3 Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

3.1 S cieľom realizovať dohodu medzi vami a nami a poskytnúť vám prístup k využívaniu funkcií lokality budeme zlepšovať služby lokality, vyvíjať a implementovať nové služby lokality a aplikácie a zlepšovať dostupné funkcie lokality a aplikácie. Na dosiahnutie týchto cieľov a v súlade s platnými zákonmi budeme zhromažďovať, uchovávať, agregovať, usporadúvať, získavať, porovnávať, používať a dopĺňať vaše údaje (ďalej len "spracovanie"). Tieto údaje a naše automaticky spracované analýzy týchto údajov budeme prijímať a odovzdávať aj našim pobočkám a partnerom, ako je uvedené v tabuľke nižšie a v časti 4 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

3.2 Nižšie sme podrobnejšie uviedli, aké údaje zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky a služby aplikácií, prečo ich zhromažďujeme a spracúvame, ako aj právne základy.

Zhromažďované informácie

Účel

Právny základ

1

Údaje o polohe

Údaje o vašej polohe používame na generovanie odporúčaní a na prispôsobenie a zlepšenie reklám zobrazovaných na partnerských stránkach. Tieto údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli odporúčania, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, aktualizácie a informácie o našich produktoch a službách a službách vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať

Súhlas

Oprávnené záujmy

2

Údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na stránke vrátane vášho mena, priezviska, mobilného telefónneho čísla a/alebo e-mailovej adresy

Tieto údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli odporúčania, partnerské stránky, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, aktualizácie a informácie o našich produktoch a určitých službách tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Tieto informácie používame na vytváranie odporúčaní a prispôsobovanie a zlepšovanie služieb, ktoré sú prezentované na lokalite a v aplikácii

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

3

V prípade potreby kópia vášho dokladu totožnosti alebo iného dokladu obsahujúceho vaše meno, priezvisko, fotografiu a číslo hlavného dokladu totožnosti vás alebo vášho zástupcu. Ak to považujeme za primerané, môžeme vykonať ďalšie kroky overenia, aby sme overili váš účet

Tieto údaje používame s cieľom overiť váš účet a zabrániť zneužitiu a porušeniu vašich práv alebo práv iných osôb. Tieto údaje používame napríklad na overenie vašej totožnosti, ak stratíte svoje poverovacie údaje a chcete získať prístup k svojmu účtu u nás

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

4

Ďalšie údaje, ktoré poskytnete pri úprave svojej stránky prostredníctvom profilu, vrátane vášho rodinného stavu, rodného mesta, súčasného mesta,adresy bydliska atď. Ďalšie údaje, ktoré poskytujete pri úprave svojich nastavení

Tieto údaje používame na to, aby sme mohli spravovať a administrovať stránku vrátane poskytovania našich služieb na stránke a v aplikácii. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám poskytovali odporúčania, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, aktualizácie a informácie o našich produktoch a službách a službách vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na stránkach partnerov, a na meranie účinnosti týchto reklám

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

5

Ďalšie údaje získané pri prístupe na Webovú lokalitu vrátane informácií o technických zariadeniach, technickej interakcii s Webovou lokalitou (vaša hostiteľská IP adresa, váš operačný systém, typ prehliadača, geografická poloha, nainštalované aplikácie, poskytovateľ internetu, kontakty z vášho telefónneho zoznamu, údaje získané pomocou kamery, mikrofónu a podobných zariadení) a vaše správanie pri prehliadaní a ďalšie činnosti na Webovej lokalite a v aplikácii

Vaše údaje používame na internú kontrolu s cieľom neustále zlepšovať obsah našej webovej stránky, pochopiť prípadné chyby, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní Webovej lokality a aplikácie, upozorniť vás na zmeny na Webovej lokalite a v aplikácii a prispôsobiť používanie našej Webovej lokality a aplikácie. Informácie obsahujúce históriu aktivít na stránke sú k dispozícii v časti "Nastavenia / Bezpečnosť" na vašej stránke. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na Webovej lokalite a v Aplikácii, a na meranie účinnosti týchto reklám

Oprávnené záujmy

6

Informácie, ktoré sa automaticky získavajú v čase prístupu na Stránku alebo na stránky tretích strán pomocou súborov cookies a technológií, ako je napríklad Google Analytics

Pozrite si naše zásady používania súborov cookies, v ktorých sú uvedené typy súborov cookies, ktoré používame, a na čo tieto súbory cookies používame. Tieto informácie používame na prispôsobenie a zlepšenie reklám, ktoré sú prezentované na stránkach partnerov, a na meranie účinnosti týchto reklám a na to, aby sme vám poskytli možnosť využívať časť funkcií stránok na webových stránkach tretích strán

Súhlas

7

Informácie, ktoré vytvoríte na svojej stránke mimo sekcie úprav na stránke profilu a stránky a aplikácie (vrátane názvu profilu, miestností, upozornení, obrázkov, zvukových záznamov, videozáznamov)

Tieto informácie používame na účely správy a administrácie Stránky a aplikácie vrátane poskytovania našich služieb

Oprávnené záujmy, ktoré zahŕňajú najmä spracovanie údajov, ktoré ste zverejnili

Plnenie našej zmluvy s vami

8

Informácie, ktoré ste vytvorili pri zadávaní požiadaviek na podporu našich služieb

Tieto informácie používame na overenie vašej totožnosti a na splnenie vašej požiadavky na podporu. Tieto údaje môžeme použiť aj na to, aby sme vo vašom mene prešetrili prípadné sťažnosti a poskytli vám efektívnejšie služby

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

9

Informácie získané v dôsledku vášho správania na stránke (prihlásenie/odhlásenie z aplikácie, zverejňovanie obrázkov, história vašich aktivít a sledovanie videí)

Tieto informácie používame na správu a administráciu Webového sídla a Aplikácie vrátane poskytovania našich služieb na Webovom sídle a v Aplikácii. Tieto informácie používame na zlepšenie kvality služieb, zobrazovania informácií na stránke a v aplikácii. Tieto údaje môžeme použiť aj na to, aby sme vo vašom mene prešetrili akékoľvek sťažnosti a poskytli vám efektívnejšie služby

Oprávnené záujmy

10

Informácie získané o vás v dôsledku činností iných používateľov na lokalite (snímač pohybu, únik informácií atď.)

Tieto informácie používame s cieľom spravovať a administrovať Stránku vrátane poskytovania našich Služieb na Stránke pre vás. Tieto údaje môžeme použiť aj na to, aby sme prispôsobili vaše používanie lokality a vašu interakciu so službami našej lokality

Oprávnené záujmy

11

Informácie získané v dôsledku vášho používania platobných funkcií na lokalite (napríklad prvé a posledné štyri číslice čísla vašej platobnej karty, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné tieto údaje priradiť k identifikačnému číslu používateľa)

Tieto informácie používame na účely správy a administrácie lokality vrátane poskytovania našich služieb lokality pre vás. Tieto údaje môžeme použiť aj na prešetrenie prípadných sťažností vo vašom mene a na poskytovanie efektívnejších služieb

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

12

Údaje zozbierané tretími stranami vrátane informácií o vašich priateľoch z Facebooku, Instagramu

Tieto informácie importujeme do systému webovej analýzy na následnú prípravu propagačných ponúk o našich službách a službách pre vašich priateľov

Oprávnené záujmy

Plnenie našej zmluvy s vami

3.3 Naše oprávnené záujmy zahŕňajú: (1) udržiavanie a správu Webového sídla a Aplikácie; (2) poskytovanie Služieb Webového sídla pre vás; (3) zlepšovanie obsahu Webového sídla; (4) spracovanie údajov, ktoré ste výslovne zverejnili; (5) zabezpečenie primeranej ochrany vášho účtu a (6) dodržiavanie akýchkoľvek zmluvných, právnych alebo regulačných povinností podľa platných právnych predpisov.

3.4 Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj v prípade, ak si to vyžiada orgán činný v trestnom konaní alebo regulačný orgán, inštitúcia alebo agentúra, alebo pri obhajobe alebo uplatňovaní právnych nárokov. Osobné údaje nevymažeme, ak sú relevantné pre vyšetrovanie alebo spor. Budú sa naďalej uchovávať až do úplného vyriešenia týchto otázok a/alebo počas obdobia, ktoré sa vyžaduje a/alebo je prípustné podľa platných/relevantných právnych predpisov.

3.5 Súhlas so zhromažďovaním údajov o polohe a vašich aplikáciách môžete odvolať zmenou nastavení ochrany osobných údajov v mobilnej aplikácii/nastaveniach ochrany osobných údajov vo vašom mobilnom zariadení. Môžete odvolať Spustenie aktívnych služieb, Spustenie po zapnutí zariadenia Čítanie oznámení vo vyskakovacích oknách Sieťové pripojenie, zobrazenie Vypnutie režimu spánku, Zobrazenie pripojenia Wi-Fi, načítanie údajov z internetu Ovládanie vibračného signálu Platobný systém Google Play, Pripojenie/odpojenie Wi-Fi, Neobmedzený prístup k internetu Zmena nastavenia siete, Play Install Referrer API v nastaveniach telefónu. Možnosť odhlásenia sa z odberu bude uvedená aj v každom e-maile (ako priamy marketing), ktorý vám zasielame my alebo naši vybraní partneri tretích strán, ak takýto priamy marketing realizujeme v skutočnosti my alebo naši vybraní partneri tretích strán s naším súhlasom.

3.6 Upozorňujeme, že ak si neželáte, aby sme spracúvali citlivé a osobitné kategórie údajov o vás (vrátane údajov týkajúcich sa vášho zdravia, rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, sexuálneho života a vašej sexuálnej orientácie), mali by ste dbať na to, aby ste tieto informácie nezverejňovali ani nezdieľali tieto údaje na stránke. Keď tieto údaje poskytnete, budú prístupné pre Správu a partnerov tretích strán a pre nás bude ťažké tieto údaje odstrániť.

3.7 Upozorňujeme, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov alebo neposkytnete údaje, ktoré potrebujeme na údržbu a správu Webovej lokality a Aplikácie, je možné, že nebudete mať prístup k Webovej lokalite a Aplikácii alebo sa na nich nebudete môcť zaregistrovať.

3.8 Ak máme v úmysle ďalej spracúvať vaše údaje na akýkoľvek iný účel, než je uvedený v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, poskytneme vám podrobnosti o tomto ďalšom účele pred začatím spracúvania.

4 Zdieľanie údajov

4.1 Pomocou služieb VPN, režimu "Private Tab", prehliadača Tor Browser atď. nástrojov si môžete určiť režim utajenia a podmienky prístupu k informáciám uvedeným v odsekoch 2,3,4 a 7 v tabuľke vyššie. V tomto prípade však nemôžeme zaručiť kvalitu poskytovaných služieb. Prijímame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie funkčnosti príslušných nástrojov stránok a aplikácií. Upozorňujeme, že keď zverejníte svoje osobné údaje, tieto sa môžu stať dostupnými pre používateľov internetu a títo používatelia ich môžu kopírovať a/alebo šíriť. Keď tieto údaje prenesiete iným používateľom, nebudete ich môcť vymazať.

4.2 Vaše údaje môžeme zdieľať so subjektom AWS so sídlom v Luxembursku, spoločnosťou Amazon Web Services EMEA SARL, (ďalej len "AWS Europe"), pretože niektoré z našich služieb sú poskytované práve tam; podrobnejšie informácie nájdete v ich zásadách zhromažďovania a uchovávania údajov na tejto adrese: aws.amazon.com. Niekedy môžeme tiež potrebovať zdieľať vaše údaje s treťou stranou, aby sme vám mohli poskytovať naše služby alebo spravovať stránku a aplikáciu, napríklad ak sa rozhodnete zdieľať svoje údaje na iných platformách sociálnych médií.

4.3 Vaše údaje môžeme zdieľať aj s našimi zmluvnými partnermi a vývojármi aplikácií za predpokladu, že tieto tretie strany prevezmú záväzky mlčanlivosti o vašich osobných údajoch zhromaždených na Stránke a pri používaní aplikácií, ktoré ponúkajú. Údaje budú s týmito vývojármi zdieľané len s vaším súhlasom. Vývojárov môžete oprávniť na prístup k vašim údajom prostredníctvom lokality a/alebo aplikácie.

4.4 Ako systém správy reklamy sa používajú tieto služby: Google Analytics a Facebook Ads Systémy sú navrhnuté tak, aby vaše údaje neboli priamo zdieľané s inzerentmi tretích strán. Zadávateľ reklamy alebo tvorca odporúčania si môže vybrať iba cielenie reklamy na skupiny používateľov spadajúce do kritérií, ako je vek, pohlavie alebo lokalita, alebo na komunity podľa typu, napr. autá alebo móda. Ak patríte do jednej z cieľových skupín, dostanete reklamu alebo odporúčanie.

4.5 Inzerent alebo tvorca odporúčaní sa môže tiež rozhodnúť nahrať zoznam e-mailov, telefónnych čísel a identít stránok a/alebo aplikácií AENO do našich systémov, aby sme my (ale nie inzerent alebo tvorca odporúčaní) mohli skontrolovať zhodu používateľov. Uvidia počet zhody, ale nie samotné zhody.

4.6 Subjekt AWS so sídlom v Luxembursku, spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, (ďalej len "AWS Europe") a ďalšie spoločnosti v rámci AMAZON, ktoré využívajú svoje vlastné reklamné služby, vám môžu zobrazovať reklamy.

5 Nastavenia ochrany osobných údajov

5.1 Stránka obsahuje odkazy na stránky prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za ochranu vašich údajov pri prístupe na tieto odkazy alebo pri zapojení sa do služieb tretích strán a mali by ste sa uistiť, že ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej tretej strany, ktoré upravuje vaše práva na ochranu osobných údajov.

5.2 Nezodpovedáme za konanie tretích strán, ktoré v dôsledku vášho používania internetu alebo služieb lokality získajú prístup k vašim údajom v súlade s úrovňou ochrany osobných údajov na internete, ktorú ste si zvolili (4.1).

5.3 Nezodpovedáme za dôsledky používania informácií, ktoré môžu byť vzhľadom na povahu stránky v aplikácii dostupné každému používateľovi internetu, ak udelíte prístupové práva k svojmu osobnému profilu a/alebo aplikácii. Žiadame vás, aby ste zodpovedne pristupovali k integrite informácií o používateľskom mene a hesle, a pripomíname vám, že je zakázané zdieľať tieto informácie v súlade s pravidlami opísanými v zmluve s používateľom.

6 Medzinárodné prevody

6.1 Niektoré vaše osobné údaje môžeme prenášať a uchovávať na našich serveroch alebo v databázach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vrátane Ukrajiny a Bieloruskej republiky.

6.2 Krajiny, do ktorých prenášame vaše údaje, nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako vaša jurisdikcia. Prijímame primerané opatrenia kybernetickej bezpečnosti a/alebo zavádzame štandardné zmluvné doložky (napr. vzorové doložky, zmluva/dodatok o spracovaní údajov), aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich údajov.

7 Obdobia uchovávania údajov

7.1 Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené, v závislosti od právneho základu, na základe ktorého boli tieto údaje získané, a/alebo od toho, či nám ďalšie právne/regulačné povinnosti nariaďujú uchovávať vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je požadované a/alebo prípustné podľa platných/relevantných právnych predpisov.

7.2 Svoje osobné údaje môžete vymazať vymazaním údajov z vašej osobnej stránky; prípadne môžete svoju stránku vymazať pomocou funkcie "Vymazať môj profil", ktorá je k dispozícii v časti "Moje nastavenia". Máte právo obnoviť svoj osobný profil do 90 dní od vymazania svojej osobnej stránky.

7.3 Váš profil alebo informácie, ktoré ste zverejnili v aplikácii, môžeme vymazať, ak máme dôvody stanovené platnými právnymi predpismi alebo v súlade s podmienkami.

8 Vaše práva

8.1 Za určitých okolností máte vo vzťahu k svojim osobným údajom nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k vašim osobným údajom.
 2. Právo na opravu vašich osobných údajov: môžete nás požiadať o aktualizáciu, zablokovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak sú údaje neúplné, neaktuálne, nesprávne, získané nezákonne alebo už nie sú relevantné na účel spracovania.
 3. Právo obmedziť používanie vašich osobných údajov.
 4. Právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 5. Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.
 6. Právo na prenosnosť údajov (za určitých špecifických okolností).
 7. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.
 8. Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

8.2 Máte tiež právo nezávisle odstrániť svoj profil, informácie o svojom profile a vykonať zmeny a opravy svojho osobného profilu na stránke a v aplikácii za predpokladu, že tieto zmeny a opravy obsahujú aktuálne a pravdivé informácie. Prehľad informácií, ktoré o vás uchovávame, si môžete pozrieť aj prostredníctvom Webového sídla.

8.3 Ak chcete uplatniť tieto práva, pošlite nám svoju žiadosť v rámci podpory služieb alebo písomne na adresu AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. Budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní od prijatia žiadosti. Skôr ako vám budeme môcť poskytnúť akékoľvek osobné údaje, budeme musieť overiť vašu totožnosť.

9 Bezpečnostné opatrenia

9.1 Prijímame technické, organizačné a právne opatrenia vrátane prípadného šifrovania, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, vymazaním, zmenou, zablokovaním, kopírovaním a šírením.

9.2 Prístup na stránku sa uskutočňuje prostredníctvom vášho prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a hesla. Za zachovanie dôvernosti týchto informácií ste zodpovední vy. svoje prihlasovacie údaje nesmiete poskytnúť tretím stranám a odporúčame vám, aby ste podnikli kroky na zachovanie dôvernosti týchto informácií.

9.3 Ak zabudnete svoje prihlasovacie údaje a my máme vaše číslo mobilného telefónu, môžete nás požiadať, aby sme vám poslali e-mail s kódom na obnovenie pomocou špeciálneho nástroja, ktorý je k dispozícii tu: aeno.com.

9.4 Aby sme znížili možnosť neoprávneného prístupu tretích strán, ak sa prihlásite do svojho účtu z neobvyklého servera (najmä zo servera umiestneného v inej krajine), zablokujeme prístup k vašej osobnej stránke. Následne dostanete správu, v ktorej budete požiadaní o zadanie určitých číslic uvedených v správe zaslanej na vaše mobilné telefónne číslo. Po troch neúspešných pokusoch o zadanie týchto číslic zablokujeme prístup z daného servera na 4 hodiny.

9.5 K informáciám o čase a zariadení, z ktorého bol uskutočnený prístup k vášmu účtu, sa môžete dostať pomocou odkazu Zobraziť históriu aktivít v časti Moje nastavenia.

10 Zmeny týchto zásad

10.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť a/alebo aktualizovať. Ak sa tieto Zásady ochrany osobných údajov akýmkoľvek spôsobom zmenia, uverejníme ich aktualizovanú verziu na tejto stránke. Predchádzajúce verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov budeme uchovávať v našich záznamoch. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste sa uistili, že ste vždy oboznámení s našimi informačnými postupmi a ich prípadnými zmenami. V súčasnosti zhromažďujeme len údaje potrebné na správne fungovanie stránky a aplikácie v súlade s článkami 15 až 18 nariadenia (GDPR). Vaše právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 5 nariadenia GDPR bolo uplatnené. Systém prenosu údajov do iných krajín v rámci Holdingu bol vyvinutý a nakonfigurovaný na základe článku 45 nariadenia (GDPR). Používame tiež platobný systém s predbankou, pri ktorom sa riadime zásadami platieb a zásadami používania súborov cookie. V rámci našej spoločnosti bola vypracovaná a implementovaná Politika ochrany osobných údajov v súlade s článkom 24 nariadenia. Bol vypracovaný a zavedený Súpis spracovateľských činností v súlade s článkom 30 nariadenia a Politika reakcie na bezpečnostné incidenty, ako aj systém na oznamovanie prípadov hackerských útokov a úniku osobných údajov dotknutým osobám a dozornému orgánu v súlade s článkom 33 nariadenia (GDPR).

11 Kontaktujte nás

11.1 Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám ich písomne na adresu: AENO, ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, alebo na adresu podpory. Aby sme mohli vašu otázku efektívne vybaviť, uveďte prosím tieto Zásady ochrany osobných údajov. Budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní od prijatia žiadosti.

11.2 Všetka korešpondencia, ktorú sme od vás dostali (písomné alebo elektronické otázky), je klasifikovaná ako informácie s obmedzeným prístupom a nesmie byť zverejnená bez vášho písomného súhlasu. Osobné údaje a iné informácie o vás nesmú byť bez vášho súhlasu použité na iné účely ako na odpoveď na dopyt, s výnimkou prípadov výslovne stanovených zákonom.

11.3 E-mailová adresa nášho DPO je support@aeno.com